KKV Pályázatok

5 millió Ft – 153,5 millió Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatási lehetőség jelent a koronavírus okozta nehézségek ellensúlyozására a GINOP-1.2.8-20 konstrukcióban. A támogatott vállalkozások 100% támogatási előleg igénybevételével valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket főként eszközbeszerzést. A megítélt összeg rendkívül széleskörűen kerülhet felhasználásra, néhány %-os korlátot szükséges csupán figyelembe venni.

Támogatást igénylők köre

Olyan KKV-k, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek

Jogi forma szerint:

 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A GINOP-1.2.8-20 önállóan támogatható tevékenységei

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
  • Márka- és arculatépítés
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele
 • Képzés
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
 • Általános (rezsi) költségek 
 • Ingatlan bérlés
 • Forgóeszköz vásárlás 

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Kötelező vállalások

A 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállaló foglakoztatása a megvalósítási időszak során.

A GINOP-1.2.8-20 területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló eszközbeszerzés, fejlesztés.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, és legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhető meg.

Fenntartási kötelezettség

A GINOP-1.2.8-20 konstrukcióban 1 év.
A GINOP-1.2.8-20 benyújtás határideje: 2020. június 10. 9:00-tól 2020. november 13. 12:00-ig.

A feltételes visszatérítendő támogatásról

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Ha a projekt összköltsége 50.000.000 Ft, akkor az önerő 15.000.000 Ft, a visszatérítendő támogatás pedig 35.000.000 Ft. Ez utóbbi, ha bizonyos feltételek teljesülnek átalakul vissza nem térítendő támogatássá. Ennek két lépcsője van:

 1. 30%, tehát 10.500.000 Ft vissza nem térítendővé “válik”, ha
  1. a megvalósítás során legfeljebb 3 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 18 hónapon túli meghosszabbítását)
  2. legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában
   foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés
 2. 70%, tehát 24.500.000 Ft vissza nem térítendővé “válik”, ha
  1. egy 80 pontos szempontrendszerből legalább 41 pontot elér a projekt fizikai befejezését követő első lezárt évben.

Mi történik, ha nem sikerül hozni a számokat?

Az első pont egy nem túl komplex projekt esetében, jó projektmenedzsmenttel hozható.
A második pont már összetettebb. Itt pontok alapján 25-50-75-100%-os VNT-vé alakulás lesz. Bár a számítási rendszer – szokás szerint – bonyolult, meglátásunk szerint gondos tervezéssel és kellő odafigyeléssel a 75%-os teljesülés is elérhető.
Vagyis visszatérve fenti példához az 50.000.000 forintos támogatáshoz teljesen reálisan elérhető a 28.875.000 forintos támogatás, ami százalékosan 57,75%-nak felel meg.

A GINOP-1.2.8-20 támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint.
Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millión Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat, és ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül telefonon fel is vesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Ajánlott Datatronic szolgáltatás a témához...

Forrás: